mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://elektrykplock.mobidziennik.pl/2018