mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku