mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://elektrykplock.mobidziennik.pl/2017